Peran Masjid Untuk Meningkatkan Minat Baca dan Semangat Mencari Ilmu
RIRIN SAPRINA 18/11/21 3 994
Secara Bahasa, masjid berasal dari kata sajada, bermakna sujud, taat, patuh, bersimpuh, dan merendahkan diri hanya kepada Allah Subhanahuwataala. Sedangkan secara istilah, masji...